Mobilus darbas su jaunimu

Mobilus darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius. Tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal jaunuolio poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių. Mobilusis darbas, kaip aišku jau iš pavadinimo, yra įgyvendinamas jaunimo darbuotojų komandoms vykstant į vietas, kur renkasi jaunuoliai, t. y. ši darbo forma labai orientuota į jaunų žmonių gyvenamąją ir socialinę erdvę ir įsilieja į ją.

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas  užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais.
  • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atvirieji jaunimo centrai, atvirosios jaunimo erdvės ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą.
  • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės.
  • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
  • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose.
  • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.
  • Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikius, nukreipiant jauną žmogų į atitinkamas institucijas.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos,  aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Mobilus darbas su jaunimu

Rietavo savivaldybėje vykdomas 4 seniūnijose – Jaunimo darbuotojai atvyksta į Tverus, Labardžius, Medingėnus ir Daugėdus. Vykdant mobilų darbą užtikrinamas Rietavo seniūnijose gyvenančių jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užimtumas, sukuriant palankias sąlygas socialinei jų integracijai, siekiant jaunimo įgalinimo jų gyvenamojoje teritorijoje. Mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos teikiamos 14–29 metų  jaunuoliams. Suteikiama erdvė būti, bendrauti, juokauti, žaisti.

Susitinkam Medingėnuose!

Susitinkam Daugėduose!

Susitinkam Labardžiuose!

Mobilaus darbo su jaunimo akimirkos