Kompleksinės paslaugos šeimai

Jaunimo centro bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos kompleksinės paslaugos:

Individualios psichologo konsultacijos

Vaikų/ paauglių grupės

Suaugusiųjų terapinės arba savipagalbos grupės

Tėvystės mokymų grupės

Meno terapijos grupės

Mediacija

Projekto ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA)" įgyvendinimas


Rietavo atviras jaunimo centras nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

 Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Rietavo atviras jaunimo centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.


Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Rietavo atviro jaunimo centro Bendruomeninius šeimos namus, adresu L. Ivinskio g. 8, Rietavas, skambinti tel. 8 656 06500, el. p. rietavoseimosnamai@gmail.com, bendruomeninių šeimos namų specialistę Aušrą Dockevičiūtę (aktuali informacija skelbiama Facebook puslapyje Rietavo atviras jaunimo centras https://www.facebook.com/rietavojc/

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Rietavo atviram jaunimo centrui iš projekto skirta iki 297 995,31 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Susisiekite su mumis