September 19 2020

Dienos veiklos centro savanorei dalyvavo Kretingos jaunimo savanorių apdovanojimų vakare.

2020 m. rugsėjo 18 d. Kretingos jaunimo savanorių apdovanojimų vakaras. Dėkojame Inga Biliūnaitė-Rušinskė ir Dangiras Samalius už paraginimą prisijungti mūsų įstaigos Solidarumo korpuso savanoriams Emre ir Elene.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2020 09 19 by RietavoJC in category "Naujienos", "Savanorių istorijos