October 9

Rietavo atviras jaunimo centras – vieta būti savimi

Rietavo atvirame jaunimo centre veiklos netrūksta. Čia renkasi jauni žmonės, vieni jų ateina susitikti su draugais, pabendrauti su darbuotojais ar tiesiog pabūti, kiti –įsitraukia į siūlomas veiklas. Vienas iš šiuo metu vykdomų Rietavo atviro jaunimo centro projektų, yra 2019-aisiais startavusi iniciatyva – „Kalbam tavo kalba“.

Erdvė burtis, tobulėti 50882556_2029517037132550_5427207970435891200_o

Šio projekto dėka sukurta atvira erdvė jauniems žmonėms, suteikianti daugiau galimybių rinktis, burtis, tobulėti, įgyti socialinių įgūdžių, mokytis, ieškoti savęs. Rietavo atvirame centre dirbantys specialistai nuolat kuria jaukią atmosferą, kurioje esminė vyraujanti vertybė – santykio su jaunuoliu kūrimas, tolerancija, savitarpio supratimas. Svarbiausia, kad čia priimamas kiekvienas jaunas žmogus toks, koks jis yra, nesistengiant jo riboti tam tikrais visuomenėje susiformavusiais dėsniais, taisyklėmis ar reikalavimais. „Tai yra vieta ateiti ir būti savimi. Čia be jokios baimės galima išsakyti problemas ir visiems kartu ieškoti sprendimų. Atviras darbas su jaunimu sudaro sąlygas jaunam žmogui turiningai leisti laisvalaikį bendraminčių būryje, aktyviai dalyvauti diskusijose, inicijuoti renginius ar laisvalaikio užsiėmimus patiems. Neformalus bendravimas grindžiamas pasitikėjimu, galimybe mokytis vieniems iš kitų. Pagrindinis projekto principas – pasitikėjimas“, – kalbėjo Rietavo atviro jaunimo centro darbuotoja, šiuo metu einanti vadovės pareigas Laurina Kuprytė. Anot vadovės, projektas leido įdarbinti dar vieną darbuotoją (užimtumo specialistą), kurio pagrindinė funkcija – buvimas šalia jauno žmogaus. „Svarbu, kad jaunas žmogus galėtų ateiti, kurti sau laisvalaikio užimtumo veiklas pats, o esant reikalui pasikalbėti su darbuotoju, kuris kuria ryšį, išklauso jauną žmogų, o tik prireikus palydėti į suaugystę, palaikyti, bet jokiu būdu ne moralizuoti“, – dalijosi patirtimi L. Kuprytė.

Įdomios veiklos67956344_2344673432283574_7905429882916569088_o

Per visą projekto laikotarpį Atvirame Rietavo jaunimo centre buvo surengta įdomių veiklų. Vyko stalo teniso, biliardo, pokerio turnyrai, kuriuose jauni žmonės galėjo demonstruoti savo sumanumą, taiklumą, išbandyti savo jėgas, pasivaržyti su kitais. Buvo dienų, kuomet jaunam žmogui teko kreiptis į jaunimo darbuotojus kritinėje gyvenimo situacijoje, kuomet kamavo didžiulis liūdesys ar teko spręsti asmenines problemas, buvo ieškoma atsakymų į iškilusius klausimus. Grupinės ir individualios konsultacijos daugeliui padėjo rasti savo kelią, priimti sprendimus, geriau pasijausti. Jaunų žmonių susidomėjimo sulaukė įvairios stovyklos, žygiai, maisto gaminimo susibūrimai bei filmų vakarai. Pakviesti lektoriai dalijosi savo žiniomis. Vyko žalingų įpročių prevencija, profesijos pasirinkimo, pasitikėjimo savimi stiprinimo užsiėmimai, kaip spręsti mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio problemas.

48385098_1962665733817681_2514661102214709248_oBuvimas be kaukių

„Mokykla, įgyvendina bendrus ugdymo standartus, patvirtintas ir suderintas programas, o neformalaus darbo su jaunuoliais esmė prieiti prie jauno žmogaus, pažinti jį ir parodyti kitokias galimybes, padėti atrasti ir realizuoti jaunų žmonių talentus, sukurti erdvę jiems atsiskleisti. Mūsų jaunimo darbuotojai – žmonės su pašaukimu, ne per seniausiai gavę JRD įvertinimą – jaunimo darbuotojo stipendijas“, – atviravo L. Kuprytė. Anot jos, jaunimo centre dirbantys žmonės nėra renginių organizatoriai, bet tie, kurie įkvepia jaunus žmones pačius imtis iniciatyvos, daryti tai, kas jiems įdomu. „Mums patinka dirbti centre, nes čia labai daug tikro buvimo be kaukių. Esam, kokie esam. Keliaujam kartu, ir jei toje kelionėje pavyksta sukurti kažką gražaus, pavyksta kažką kartu atrasti, patirti buvimo džiaugsmą – jauti pulsuojančią gyvenimo prasmę – dalijosi savo mintimis jaunimo darbuotoja Alma Riebždaitė, kuriai būtent šis projektas ir sukūrė papildomą darbo vietą ir leido ilgesnį laiką plačiai atverti duris ir širdis Rietave gyvenančiam jaunam žmogui.

Sėkmingo gyvenimo recepto nėra?

„Aišku, mums, kaip suaugusiems žmonėms, visada norisi, kad jaunuolis įgytų profesiją, susirastų darbą, turėtų gerus socialinius ryšius, tačiau negalime ignoruoti žmogaus pasirinkimo laisvės ir sprendimo priėmimo galios, žmogaus teisės gyventi savo gyvenimą, kuris ne visada sutampa su mūsų supratimu. Kartais tikrasis kelias randamas tik per didžiulius paklydimus ir išbandymus. Universalaus sėkmingo gyvenimo recepto nėra, mūsų tikslas – ne patarti, o nukreipti, suteikti žinių, kuriomis remdamasis jis pats priimtų sau geriausius sprendimus, kelti klausimus, į kuriuos sau atsakytų pats žmogus, būti šalia ir jį palaikyti. Stengiamės jaunuolį priimti tokį, koks jis yra su visais jo išgyvenimais, emocinėmis patirtimis ir ieškojimais, išklausyti ir palengvinti tą emocinę naštą, kuri kartais jaunam žmogui tenka per sunki“, dalijosi atviro darbo su jaunimu momentais jaunimo darbuotoja Aušra Mickutė.

Solidus įvertinimas

Rietavo atviro jaunimo centro vadovė džiaugėsi, kad projekto eigoje įvykę tarpžinybiniai susitikimai gerokai praplėtė požiūrį į atviro jaunimo centro, atvirų jaunimo erdvių darbą. Neatsitiktinai Rietavo atviras jaunimo centras buvo įvertintas ir Užimtumo tarnybos renginyje, skirtame paminėti Darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus. Rugsėjo viduryje vykusioje konferencijoje „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“, kurioje dalyvavo socialiniai partneriai iš visos Lietuvos, Rietavo atviram jaunimo centrui įteikta padėka už bendradarbiavimą, siekiant jaunimo užimtumo.

Darbas jaučiamas širdimi

„Jaunimo darbuotojo veikla – sunkiai matoma, vertinama ar matuojama. Ypač svarbu padėti jaunam žmogui palaikyti ryšį su jį supančia aplinka: mokykla, tėvais, bendruomene.   Įdėtas darbas dažniausiai jaučiamas širdimi. Svarbiausias mūsų veiklos rezultatas – jauno žmogaus sėkmė, pasiekimai, kurie džiugina kiekvieną jaunimo darbuotoją“, – kalbėjo L. Kuprytė.

PadekaPadėka

Rietavo atviras jaunimo centras pelnė Užimtumo tarnybos padėką už socialinės partnerystės vaidmenį užimtumui didinti. Iš kairės Laurina Kuprytė ir Alma Riebždaitė. Padėką įteikia Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Dangirutė Jurkuvienė.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2019 10 09 by RietavoJC in category "Naujienos