December 31 2018

Mobilusis darbas su jaunimu Rietavo savivaldybėje

47681092_965547036961819_6070383643748990976_n     46096247_267261550655465_7340447980467519488_n

Mobilusis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Rietavo savivaldybėje mobilųjį darbą su jaunimu pradėjo vykdyti jaunimo organizacija “Progresas”. Ji įgyvendino du projektus, kurių veikloms vykdyti buvo vadovaujamasi mobiliojo darbo su jaunimu principais. 2018 metais tradiciją tęsia Rietavo atviras jaunimo centras. Įgyvendindamas projektą “Iš taško A” pradėjo dirbti su jaunais žmonėmis, gyvenančiais nuo savivaldybės centro – Rietavo – nutolusiose bendruomenėse: Daugėduose, Medingėnuose, Labardžiuose ir Žadvainiuose – vietovėse, kur nėra atvirųjų jaunimo centrų, erdvių ar kitų, su jaunimu dirbančių organizacijų.

Šia veikla buvo siekiama sudaryti sąlygas jauniems žmonėms, gyvenantiems išvardintose Rietavo seniūnijų bendruomenėse, turiningai leisti laisvalaikį ir įsitraukti į ugdomąją, kompetencijas plėtojančią ir socialinę integraciją didinančią veiklą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasitelkiamos įvairios priemonės ir metodai derinant įvairias individualaus ir grupinio darbo formas (pokalbiai, diskusijos, kūrybiniai užsiėmimai ir kita). Žinoma pats svarbiausias darbo įrankis, tai – darbuotojas. Projekto veiklas įgyvendino dvi kvalifikuotos socialinės darbuotojos: rietaviškė Laurina Kuprytė ir kartvelė Mariami Silagadze.

Joms pavyko į mobiliojo darbo veiklas, per penkis projekto įgyvendinimo mėnesius, įtraukti daugiau nei 80 dalyvių, iš kurių 70 – jauni žmonės nuo 14 iki 19 metų. Tarp darbuotojų ir jaunuolių sukurtas pasitikėjimu grįstas santykis, leidžia ne tik užtikrinti saugų ir turiningą jaunuolių laisvalaikį, bet ir padėti jauniems žmonėms spręsti kasdienes problemas ir didinti jų socialinę integraciją.

Veiklos buvo vykdomos seniūnijų bendruomeniniuose namuose, o Žadvainiuose – mokyklos patalpose. Be galo smagu, kad mokyklos ir bendruomenių atstovai teigiamai žiūri į šią mūsų vykdomą veiklos formą ir sutiko bendradarbiauti bei įsileido į savo “kiemą”. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Rietavo savivaldybės administracija, ji skyrė transportą jaunimo darbuotojų mobilumui užtikrinti. O pats projektas buvo finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2018 12 31 by RietavoJC in category "Naujienos