October 19 2021

Mobilusis darbas Rietave buvo vykdomas net ir pandemijos akivaizdoje

Mobilųjį darbą su jaunuoliais Tveruose, Medingėnuose, Labardžiuose, Žadvainiuose ir Daugėduose vykdo Rietavo atviro jaunimo centro mobilus darbuotojai. Pagrindinė žinutė, kurią norima akcentuoti įgyvendinant šį projektą, jog jaunimo darbuotojas yra žmogus, kuriuo galima pasitikėti, sulaukti patarimo, išsipasakoti ar tiesiog pabūti kartu. Šis projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kaip atskleidė Rietavo atviro jaunimo centro l.e.p direktorė , šiomis dienomis opiausia problema yra socialinė atskirtis, kurią patiria kaimiškose bendruomenėse gyvenantis jaunimas, dėl nepakankamai prieinamų paslaugų Rietavo mieste. Dėl Lietuvoje galiojančio karantino ir apribotų veiklų, atsirado ir dar viena problema – negalėjimas išeiti iš savo uždaro „burbulo“, kai jaunimas nelanko ugdymo įstaigų, įvairių renginių, neina net ir į susitikimus su draugais. Šiuo sunkiu laikotarpiu jaunimo centro darbuotojai susiduria su labai dideliais iššūkiais planuojant veiklas, sunkumais, siekiant sudominti jaunuolius nuotolinėmis veiklomis.

Atlaisvėjus karantino ribojimams yra sudėtinga vėl pritraukti jaunimą į veiklas, kurias jie anksčiau lankė labai noriai. Šiuo laikotarpiu jaunimas yra sąstingyje, jaučiasi pamirštas ir pasimetęs. Pabendravus su jaunuoliais pastebimos ir suvešėjusios problemos šeimose: didesnis svaigalų vartojimas, tėvų skyrybos, konfliktai. Jaunuoliai dar aštriau visa tai išgyvena dabar, kai neturi kam išsipasakoti, ar sulaukti tinkamos pagalbos ar patarimo. Tenka pripažinti, kad nuotoliniu būdu vykdyti grupinių užsiėmimų nepavyko, tad darbuotojai koncentravosi į individualų jaunimo konsultavimą. Įvairiausių klausimų ir problemų kamuojami jaunuoliai galėjo susisiekti su jaunimo centro darbuotojais telefonu ar per socialinius tinklus, vos tik būdavo tam poreikis. Mobilusis darbas Rietave vykdomas jau ketvirtus metus ir didžiausia problema, anot jaunimo, vis dar lieka negalėjimas atvykti į jaunimo centrą Rietave. Dėl labai riboto susisiekimo viešuoju transportu, jaunimo centro darbuotojai stengiasi jaunuolius atsivežti patys ir įtraukti į centre vykdomus projektus, renginius, mokymus, užsiėmimus.

Projekto įgyvendinimo metu išbandyta daugybė būdų, siekiant vėl suburti jaunimą, atgaivinti buvusį ryšį. Pagal galimybes vyko žygiai, išgyvenimas gamtoje, lobių paieškos, nuolatinės diskusijos jaunuoliams aktualiomis temomis. Vasaros laikotarpiu buvo  organizuojamos dvi stovyklos jaunimui iš kaimiškų bendruomenių, kurias finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra. Stovyklų metu, per edukacinę veiklą, buvo bandoma atskleisti dabartines jauno žmogaus aktualijas bei susigrąžinti karantino laikotarpiu prarastą draugystę.

Parengė Dalia Barcytė

Category: Naujienos | Komentarų:
October 8 2021

Projekto „Būsiu čia“ įgyvendinimo metu tikimasi jaunuolius atriboti nuo virtualaus pasaulio

Nuolatinis buvimas virtualioje erdvėje ypatingai žalojo jaunuolių suvokimą apie juos supančią aplinką, ribojo gebėjimą džiaugtis, išreikšti natūralias emocijas bei eksperimentuoti realiame gyvenime. Rietavo atviram jaunimo centrui įgyvendinant projektą „Būsiu čia“ tikimasi, jog šio projekto veiklos ir užsiėmimai padės jaunuoliams atsiriboti nuo įtraukiančio virtualaus pasaulio bei leis jiems integruotis ir socializuotis realioje aplinkoje. Šis projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektas prasidėjo šių metų vasario mėnesį, tačiau dėl šalyje įvesto karantino kontaktinis darbas pradėtas tik nuo gegužės. Projekto tikslas – vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, gerinti ir užtikrinti jo kokybę, suteikiant saugią erdvę ir sudarant palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams įsitraukti į turiningą ir jų poreikius atitinkančią veiklą – mokymai, turnyrai, stovyklos, žygiai, įvairūs kitokio pobūdžio užsiėmimai.

Projekto įgyvendinimo metu nėra sprendžiama, kaip priversti jaunimą įsitraukti į vykdomas veiklas, priešingai – kalbamasi su jaunais žmonėmis ir siekiama tas veiklas padaryti labiau atitinkančias jaunimo poreikius. Didžiausias dėmesys skirtas mažiau galimybių turintiems ir socialinėje aplinkoje atskirtį patiriantiems jauniems žmonėms. Į jaunimo centrą atėjusiems jaunuoliams sudaromos sąlygos saugiai leisti laisvalaikį, produktyviai spręsti namuose, mokykloje ar tarp bendraamžių, kylančius sunkumus, teikiama informacija apie galimybes tobulėti, konsultuojama savanorystės ir kitais aktualiais klausimais.

Dalyvavimas projekte „Būsiu čia“ jaunimo centrui leido pastiprinti ir savo kolektyvą –  nusimatyti 1 etatą, įdarbinant papildomus 2 darbuotojus (po 0,5 etato). Projekto finansavimas jaunimo centrui palengvina ir kasdienes veiklas – leidžia laisviau įsigyti reikiamų ir trūkstamų priemonių ar surengti įvairius turnyrus ar kitas jaunimo mėgiamas veiklas. Norėdami gerinti savo profesinius įgūdžius centro darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, supervizijose bei intervizijose su jaunimo darbuotojais iš kitų Lietuvos miestų. Ypatingai didelis dėmesys skirtas jaunimo darbuotojo vaidmeniui: kuriamas ir nuolat palaikomas santykis su jaunu žmogumi, konsultavimas, tarpusavio santykių jaunimo centre kūrimas, vidinių procesų stebėjimas, analizė bei įsikišimas palydint ar nukreipiant tinkama linkme.

Atviram jaunimo centrui labai svarbu, kad pasibaigus projektui ir jo metu vykdytoms veikloms, liktų tęstinumas. Būtent dėl šios priežasties per visas veiklas akcentuojami maži dalykai – ne tiek pats užsiėmimas, bet baigtinio proceso skatinimas kiekviename iš jų. Tokiu būdu ugdomos asmeninės jaunuolių savybės – kantrybė, atsakomybė, sąmoningumas ir gebėjimas užbaigti pradėtą darbą, o ne nuo jo atsitraukti.

Parengė Dalia Barcytė

Category: Naujienos | Komentarų: