May 4 2020

Tarptautinės galimybės

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo.

Kam programa skirta?
Programa siūlo galimybių tiek pavieniams jauniems asmenims (18–30 m.), tiek organizacijoms.

Jaunimas (18–30 m.) gali dalyvauti tarptautiniuose bei nacionaliniuose projektuose – t. y. savanoriauti, stažuotis, dirbti užsienyje arba savo šalyje. Taip pat susibūrę į grupes jauni asmenys gali įgyvendinti vietinius projektus – užsiimti bendra jų vietos bendruomenei svarbia veikla.

Organizacijos gali inicijuoti ir vykdyti projektus – t. y. įveiklinti atvykstančius jaunus žmones – savanorius, stažuotojus, darbuotojus. Organizacijos taip pat gali padėti jaunuoliams išvykti į pasirinktas veiklas užsienyje.

Daugiau informacijos apie jau įgyvendinamus projektus:Dėl jaunimo mainų programų įvairių šalių jaunimas gali susitikti ir kurį laiką drauge gyventi ir dirbti prie bendrų projektų.

Jaunimo mainai vyksta ne mokyklų aplinkoje. Jaunimo mainų programos suteikia galimybę dalyvauti seminaruose, pratybose, diskusijose, vaidmenų žaidimuose, renginiuose po atviru dangumi ir kt.

Jaunimo mainų programų dalyvių įgyta patirtis pripažįstama pažymėjimu Youthpass.

Trukmė
Jaunimo mainai trunka 5–21 dieną neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos
Jaunimo mainų programose gali dalyvauti 13–30 metų amžiaus asmenys. Kad galėtumėte tapti jaunimo mainų grupės vadovu, jums turi būti sukakę 18 metų.

Jaunimo mainų programas administruoja jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės arba kitos organizacijos. Projektų galite ieškoti SALTO-YOUTH internetinėje svetainėje.