June 27

Projektai

Vykdomi projektai

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Be the Change” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. birželio 1 d., biudžetas– 15997,66 Eur.  Projekto tikslas – priimti du tarptautiniai savanoriai su kuriais kartu kuriami ir atrandami novatoriški darbo su jaunimu būdai, mokomasi vieniems iš kitų tarpkultūriniame kontekste, didinama Rietavo bendruomenės jaunimo integracija į socialinę aplinką.

Vykdyti projektai

2016 m. 

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Smile to the sun” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. lapkričio 30 d., biudžetas– 15982,66 Eur. Priimti du tarptautiniai savanoriai  iš Ispanijos ir Turkijos. Projekto metu savanoriai galėjo realizuoti save bei padėjo siekti organizacijos tikslų – naujų darbo su jaunimu formų. Šis projektas savanoriams suteikė galimybę tobulėti, augti ir bręsti, kaip asmenybėms, padėjo patiems geriau pažinti save, buvo ugdomas jų savarankiškumo ir atsakomybės jausmas, sugebėjimas spręsti iškilusias problemas, keliamos kompetencijos. Taip pat projekto dėka, atsirado didesnis vietinio jaunimo susidomėjimas Erasmus+ programa, jų teisėmis ir galimybėmis. Su savanoriais suorganizuoti įvairūs užsiėmimai -didesnis jaunimo užimtumas.

2015 m. 

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Hands up” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d., biudžetas – 54606,03 Lt. Priimti savanoriai iš Portugalijos ir Prancūzijos vykdė veiklas, kurios atnešė visapusišką naudą tiek priimančiai organizacijai, tiek jiems patiems asmeniškai, tiek vietos bendruomenėms. Šiam tikslui pasiekti buvo kuriama saugi ir kūrybiška aplinka, kurioje savanoriai padėdami siekti organizacijos tikslų galėjo realizuoti save. Šis projektas savanoriams suteikė galimybę tobulėti, augti ir bręsti, kaip asmenybėms, padėjo patiems geriau pažinti save, buvo ugdomas jų savarankiškumo ir atsakomybės jausmas, sugebėjimas spręsti iškilusias problemas, keliamos kompetencijos.

2. Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Rietavo savivaldybėje projektas ,,Griebk vasarą už vairo“ įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. rugpjūčio 20 – 21 d., biudžetas 110 eurų.  Projekto tikslas – suteikti jaunimui saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu 15 jaunuolių grupė dalyvavo dviračių žygyje. Žygio metu buvo keliaujama dviračiais žiediniu maršrutu Rietavas – Plateliai (41 km), Platelių regioninis parkas (24 km) ir Plateliai – Rietavas (41 km). Dalyvavę jaunuoliai važiuodami šiuo žiediniu maršrutu galėjo susipažinti su Žemaitijos lankytinomis vietomis, buvo skatinami aktyviau domėtis savo krašto istorija, gamta, galėjo susipažinti su kitais žmonėmis, ir kito miesto darbo su jaunimu specifika, pasisemti iš jų patirties, aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi ir naujų įgūdžių bei kompetencijų.

3. Atvirų jaunimo centrų veiklų programa ,,Šuolis“, įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. gegužės 8 d. – 2015 m. gruodžio 31 d., biudžetas 1500 eurų. Tikslas – formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais, plėtoti kultūrinę/ ugdomąją jaunimo užimtumo pasiūlą – inicijuoti renginių jaunimui įvairovę, rengti ir įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, socializacijos, žalingų įpročių prevencijos, siekti temų įvairovės, ugdyti visapusišką asmenybę, bendradarbiavimą, kartų dialogą. Projekto metu organizuotos jaunimo užimtumo veiklos – žygis su baidarėmis, užsiėmimas kartingais, dviračių žygis iš Klaipėdos į Nidą, verslumo ugdymo mokymai, asmenybės mokymai, susitikimai su kitais jaunimo centrais.

2014 m.

1. Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Rietavo savivaldybėje projektas ,,Jaunimo vasaros akademija‘ 14“ įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. birželio 11-13 d., biudžetas 1100 lt. Akademijos metu jaunuoliai buvo skatinami įsitraukti į sau patrauklias veiklas ir ateityje, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, išvykstant į kitas šalis ar net imantis iniciatyvos vietoje įgyvendinti tarptautinį projektą, pritraukiant jaunų žmonių iš kitų šalių į savo miestą.

2. Atvirų jaunimo centrų veiklų programa ,,Gyvenimo įgūdžių mokykla“, įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. balandžio 18 – 2014 m. gruodžio 31 d., biudžetas 7500 Lt. Tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, bei padėti jam integruotis į visuomenės gyvenimą ir gyvenamąją aplinką, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais, suteikiant prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jaunuoliams, padėti jiems ugdytis žinių visuomenėje būtinas kompetencijas, suteikti įgūdžių praversiančių tolimesniame gyvenime.

2013 m.

1. Atvirų jaunimo centrų veiklos finansavimo programos projektas „Užimtuvas“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. balandžio 1 – gruodžio 31 d., biudžetas – 8 000 lt. Pagrindinės veiklos: turiningo jaunimo laisvalaikio organizavimas, savanoriško darbo kokybės gerinimas, jaunimo kompetencijų bei verslumo ugdymo veiklos (mokymų organizavimas), jaunimo centro (veiklos) ir programos viešinimas, bendradarbiavimas su kitais jaunimo centrais.

2. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso Rietavo savivaldybėje projektas „Aplink Rietavą per 120 valandų“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. liepos mėnuo, biudžetas – 1300 lt. Pagrindinės veiklos: žygis pėsčiomis taikant įvairius ugdomuosius metodus. Žygio metu buvo keliaujama po Rietavo savivaldybę, programa subalansuota – sudaryti ne tik iš fizinės, bet ir loginį mąstymą, kūrybiškumą skatinančios veiklos. Skirstymasis užduotimis, atsakomybėmis, darbas grupėse, diskusijos prie laužo, bendri sportiniai žaidimai suteikė jaunimui daug patirties ir gyvenimiškų įgūdžių.

3. ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo mainų projektas „Musical chorus 2 – shall we dance?“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos: jaunimo mainų susitikimas Gulbenėje (Latvija), dalyvavo trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos jaunimas, vykdyti bendri muzikiniai užsiėmimai, tarpkultūrinė ugdomoji programa.

4. ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo mainų projektas „Blue Cow stops Motion“ įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. birželio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Pagrindinės veiklos: jaunimo mainų susitikimas Svistalyje (Vokietija) dalyvavo trijų šalių – Lietuvos, Vokietijos ir Italijos jaunimas, vykdyti bendri trumpametražių filmų kūrimo užsiėmimai, tarpkultūrinė ugdomoji programa.

5. ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos jaunimo savaitės projektas „Europa tavo lėkštėje“, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013 m. balandžio 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d. Pagrindinės veiklos: Europos jaunimo savaitės organizavimas regione, informacinės „Right 2 move“ sesijos, nacionalinis jaunimo susitikimas.

6. ES programos „Veiklus jaunimas“ projektas „The three Musketeers“, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013 m. birželio 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d., biudžetas – 59000 Lt. Pagrindinės veiklos: paruošti du savanorius jaunimo darbuotojus ir įtraukti juos į atvirą darbą su jaunimu.