May 5 2020

Jaunimo centro dokumentai

Nuostatai

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Kiti dokumentai

Ataskaitos

2015 metų

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

2019-M.-aiškinamasis-raštas

2019-M.-finansinė-atskaitomybė

2020 metų

2020-m.-finansinė-ataskaita

2020-m.-aiškinamasis-raštas