May 5 2020

Jaunimo centro dokumentai

Nuostatai

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Kiti dokumentai

Ataskaitos

2013 metų

2014 metų

2015 metų

2016 metų

2017 metų

2018 metų