May 5 2020

Lankstinukai ir dokumentai

Rietavo atviro jaunumo centro sukurti lankstinukai

Nuostatai

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Kiti dokumentai

Ataskaitos

2013 metų

2014 metų

2015 metų

2016 metų

2017 metų

2018 metų