March 12 2022

​​🥾​​LENGVI BATAI ​🥾​

Nuo 2021 m. antros pusės Rietavo atviras jaunimo centras kartu su viešąją įstaiga Telšių jaunimu centru yra partneriai įgyvendinant Šiaulių rajono jaunimo centro projektą „Lengvi batai“.

“Lengvi batai”, tai 2014-2021 m.  Europos Ekonominės Erdvės  finansinio mechanizmo programos “Sveikata” finansuotas projektas, kuris pradėtas įgyvendinti 2021 m. birželio mėnesį. Finansavimo suma – 277045,01 Eur. iš kurių 10 proc. Šiaulių rajono savivaldybės prisidėjimas.

Projektas skirtas 12–18 m. delinkventinio elgesio bei elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams ir jaunimui, taip pat ir padariusiems bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų paaugliams.

Projekto tikslas – Įgyvendinti unikalų, nestandartiniais veikimo principais ir inovatyviais darbo metodais grįstą pagalbos mechanizmą tikslo grupės vaikams ir jaunimui, sutelkiant savivaldybėje turimus resursus, kokybiškai ir iš esmės stiprinant specialistų kompetencijas, siekiant lengvai ir kūrybiškai padėti jaunuoliams daryti pozityvius pokyčius savo gyvenime bei užpildant kokybiškų ir inovatyvių paslaugų šiai tikslo grupei trūkumą.

Projekte numatytos šios veiklos:

Patyriminių mokymų bazės įkūrimas. Bus atliekamas panaudos teise valdomo pastato, esančio Čeprečiškės kaime, Bubių seniūnijoje, paprastasis remontas (pakeisti langai ir lauko durys, pakeista elektros instaliacija, įvesta šildymo sistema bei atlikti santechnikos darbai), pastato vidaus apdailos darbus atlieka patys jaunuoliai su darbuotojų ir savanorių pagalba. Taip pat bus užtikrintas materialinis bazės aprūpinimas (supirkti baldai, buitinė technika, turizmo inventorius ir t. t.). Įrengtoje patyriminių mokymų bazėje vyks patyriminiai mokymai tikslo grupės paaugliams. Mokymų tikslas yra padėti jaunuoliams atrasti savo stiprybes bei stiprinti gebėjimą reflektuoti.

Mokymų ir konsultacijų organizavimas. Projekto metu bus apmokyta 15 jaunimo darbuotojų iš Šiaulių, Rietavo ir Telšių rajonų savivaldybių dirbti su nauju pagalbos mechanizmu ,,10 lengvų žingsnių“. Taip pat bus organizuojami mokymai minėtų savivaldybių specialistams, dirbantiems su tikslo grupės paaugliais, „Delinkventinio elgesio jaunuolio, jo pasaulio, problemų pažinimas ir santykio kūrimas“. Iš viso mokymuose dalyvaus 72 specialistai. Bus organizuojami ir mokymai bei susitikimai, siekiant sukurti pagalbos tikslo grupei tinklą.

Naujos paslaugos ,,10 lengvų žingsnių“ tikslo grupės jaunuoliams teikimas. Paslaugą teiks apmokyti jaunimo darbuotojai, iš kurių du papildomi jaunimo darbuotojai bus įdarbinti Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre projekto metu.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2022 03 12 by RietavoJC in category "Naujienos