October 8 2021

Projekto „Būsiu čia“ įgyvendinimo metu tikimasi jaunuolius atriboti nuo virtualaus pasaulio

Nuolatinis buvimas virtualioje erdvėje ypatingai žalojo jaunuolių suvokimą apie juos supančią aplinką, ribojo gebėjimą džiaugtis, išreikšti natūralias emocijas bei eksperimentuoti realiame gyvenime. Rietavo atviram jaunimo centrui įgyvendinant projektą „Būsiu čia“ tikimasi, jog šio projekto veiklos ir užsiėmimai padės jaunuoliams atsiriboti nuo įtraukiančio virtualaus pasaulio bei leis jiems integruotis ir socializuotis realioje aplinkoje. Šis projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektas prasidėjo šių metų vasario mėnesį, tačiau dėl šalyje įvesto karantino kontaktinis darbas pradėtas tik nuo gegužės. Projekto tikslas – vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, gerinti ir užtikrinti jo kokybę, suteikiant saugią erdvę ir sudarant palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams įsitraukti į turiningą ir jų poreikius atitinkančią veiklą – mokymai, turnyrai, stovyklos, žygiai, įvairūs kitokio pobūdžio užsiėmimai.

Projekto įgyvendinimo metu nėra sprendžiama, kaip priversti jaunimą įsitraukti į vykdomas veiklas, priešingai – kalbamasi su jaunais žmonėmis ir siekiama tas veiklas padaryti labiau atitinkančias jaunimo poreikius. Didžiausias dėmesys skirtas mažiau galimybių turintiems ir socialinėje aplinkoje atskirtį patiriantiems jauniems žmonėms. Į jaunimo centrą atėjusiems jaunuoliams sudaromos sąlygos saugiai leisti laisvalaikį, produktyviai spręsti namuose, mokykloje ar tarp bendraamžių, kylančius sunkumus, teikiama informacija apie galimybes tobulėti, konsultuojama savanorystės ir kitais aktualiais klausimais.

Dalyvavimas projekte „Būsiu čia“ jaunimo centrui leido pastiprinti ir savo kolektyvą –  nusimatyti 1 etatą, įdarbinant papildomus 2 darbuotojus (po 0,5 etato). Projekto finansavimas jaunimo centrui palengvina ir kasdienes veiklas – leidžia laisviau įsigyti reikiamų ir trūkstamų priemonių ar surengti įvairius turnyrus ar kitas jaunimo mėgiamas veiklas. Norėdami gerinti savo profesinius įgūdžius centro darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, supervizijose bei intervizijose su jaunimo darbuotojais iš kitų Lietuvos miestų. Ypatingai didelis dėmesys skirtas jaunimo darbuotojo vaidmeniui: kuriamas ir nuolat palaikomas santykis su jaunu žmogumi, konsultavimas, tarpusavio santykių jaunimo centre kūrimas, vidinių procesų stebėjimas, analizė bei įsikišimas palydint ar nukreipiant tinkama linkme.

Atviram jaunimo centrui labai svarbu, kad pasibaigus projektui ir jo metu vykdytoms veikloms, liktų tęstinumas. Būtent dėl šios priežasties per visas veiklas akcentuojami maži dalykai – ne tiek pats užsiėmimas, bet baigtinio proceso skatinimas kiekviename iš jų. Tokiu būdu ugdomos asmeninės jaunuolių savybės – kantrybė, atsakomybė, sąmoningumas ir gebėjimas užbaigti pradėtą darbą, o ne nuo jo atsitraukti.

Parengė Dalia BarcytėRietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2021 10 08 by RietavoJC in category "Naujienos