July 13 2021

KAIMO JAUNIMO SĄSKRYDIS – STOVYKLA „Į VASARĄ KARTU“

Stovyklos įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. liepos 7-11 d. Tverai, Rietavo sav. Projektą įgyvendino Rietavo atviras jaunimo centras. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2021 07 13 by RietavoJC in category "Naujienos