March 16 2021

Rietavo atviras jaunimo centras pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321 „MOKAUSI KURTI“. Projekto tikslas – didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, per kūribiškumą ir kultūrines priemones. Projekto metu jauniems socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms bus organizuojami fotografijos, tapybos, grafiti, maketavimo užsiėmimai ir edukacinės išvykos į fotografijos ir tapybos galerijas.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2021 03 16 by RietavoJC in category "Naujienos