March 2 2021

Rietavo atviras jaunimo centras įgyvendina Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363 „AŠ IRGI GALIU“. Projekto tikslas – teikti informaciją, konsultuoti, skatinti integruotis ir domėtis socialinėmis paslaugomis Rietave, socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams ir jų šeimos nariams.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2021 03 02 by RietavoJC in category "Naujienos