August 19 2019

Rietavo atviras jaunimo centras gavo padėką

Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus. Konferencijoje „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“, kurioje dalyvavo socialiniai partneriai iš visos Lietuvos, Rietavo atviram jaunimo centrui įteikta padėka už bendradarbiavimą, siekiant jaunimo užimtumo.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2019 08 19 by RietavoJC in category "Naujienos