October 30 2012

Jaunimo mainai – patirtis visam gyvenimui


Šiais metais, nuo gegužės iki lapkričio mėnesio, Rietavo atviras jaunimo centras „Aura“ įgyvendino Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­gra­mos „Veik­lus jau­ni­mas“ finansuojamą tarptautinį jaunimo mainų projektą „Blue Cow, green Milk and red Grass“. Nors pagrindinė projekto veikla, kai šių metų liepos mėnesį susitiko jaunimas iš Rietavo, Trapani (Italija) ir Svistalio (Vokietija), truko tik savaitę, iš tiesų projektas tęsiasi daug ilgiau.

Ne tik projekto iniciatoriai, bet ir po atviros projekto dalyvių atrankos į projektą patekę jaunuoliai nekantriai laukė iš kitų šalių atvykstančio jaunimo ir atsakingai ruošėsi susitikimui, kurio tema labai aktuali visiems nedidelių miestelių gyventojams – kuo gyvena mažų miestų jaunimas? Dalyviai ir vadovai drauge skirstėsi darbais, diskutavo, dėliojo mainų savaitės programą, net bendravo su atvyksiančiais partneriais.

Užteko vienos kartu praleistos savaitės, kad nors ir skirtingas, bet kartu toks panašus jaunimas labai susidraugavo, kad atėjus laikui išsiskirti buvo pralieta ne viena ašara. Bet tai tikrai nebuvo pabaiga. Šalyse vyko „mini“ jaunimo susitikimai, daromos refleksijos, tęsiami darbai. Ir dabar, praėjus beveik trims mėnesiams po mainų savaitės jaunimas vis dar bendrauja ir planuojamas kitas projekto etapas Vokietijoje. Nors oficialiai projektas jau baigiasi, iš tiesų tai neįmanoma, nes įgytos žinios, išgyvenimai bei patirtis išliks visam gyvenimui.

Mainų metu jauni žmonės bandė įro­dy­ti sau ir ki­tiems, kad ste­reo­ti­pai apie ma­žą mies­te­lį ir jo jau­ni­mą nė­ra tei­sin­gi ir grio­vė­ juos pa­čių su­kur­ta­me trum­pa­met­ra­žia­me fil­me „Mi­tų grio­vė­jai“ (jį galima pamatyti žemiau arba atėjus į Rietavo atvirą jaunimo centrą nemokamai gauti jo įrašą). Fil­mu­ko kū­ri­mas bu­vo pa­grindi­nė užduotis, tačiau ir be to visą savaitę Rietave virte virė įvairiausios veiklos, komandiniai žaidimai, tarpkultūriniai renginiai, naktinis žygis, sporto varžybos, teminiai vakarai, įvairių sričių praktinės bei kūrybinės užduotys, kalbų pamokos, refleksijos, diskusijos, vieni kitų pažinimas.

Rietavo atviras jaunimo centras dėkoja už pagalbą, palaikymą ir paramą įgyvendinant šį projektą: ES programai „Veiklus jaunimas“, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, Rietavo savivaldybės administracijai, Rietavo savivaldybės kultūros centrui, Rietavo socialinių paslaugų centrui, Rietavo I. Oginskio viešajai bibliotekai, Žemaitijos kolegijai, jauniesiems šauliams ir jų vadovui, jaunimo reikalų koordinatoriui ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie mūsų šiame projekte.Rietavo atviras jaunimo centras.

Posted 2012 10 30 by Tadas in category "Naujienos